Firma SBK, s.r.o. vznikla v roku 2000 pretransformovaním z firmy BOROŠ, ktorá bola zaregistrovaná vo Vranove nad Topľou vo februári 1991. Podnikanie firmy zahŕňa rôzne aktivity hlavne z oblasti stavebníctva a produkcie kameniva z kameňolomu, ale aj cestnej dopravy, čistiacich a upratovacích prác, zimnej a letnej údržby verejných priestranstiev a produkcie suchého vína.

SBK s.r.o., Boženy Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou


Realizujeme

• úpravy vozoviek
• vykonávanie inžinierskych stavieb
• vykonávanie priemyselných stavieb
• vykonávanie bytových a občianskych stavieb
• sprostredkovanie obchodu a služieb
• prenájom motorových vozidiel
• úprava a čistenie melioračných kanálov a vodných tokov
• predaj, údržba a oprava motorových vozidiel
• činnosť v oblasti nehnuteľnosti
• prenájom stavebných strojov a zariadení
• vodné stavby (riečne, pobrežné, výstavba vodovodov a kanalizácií)
• vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre tieto stavby
• pestovanie viniča, výroba a predaj vín
• banská činnosť a predaj lomového kameňa
• zimná a letná údržba verejných priestranstiev