E-mail
info@sbkvranov.sk

Ekonomický úsek
+421 (0)57 44 62 440
Ing. Gabriel Ondrovič
manager

+421 (0)57 488 31 20
Janošková Ľubica
ekonóm

Vinica Strážske
Ing. Hrebeňák Jozef
0904 376 639

Výrobný úsek
Mičej Pavol
doprava – 0903 625 310

Dravecky Vladimír
stavbyvedúci – 0903 570 746

Ing . Ladislav Šoganič
stavbyvedúci – 0911 792 770

Mgr. Branislav Boroš
manažér – 0903 617 055