Referenčné stavby

• polyfunkčná budova vo Vranove nad Topľou
• chodníky v obci Kladzany
• vysprávky ciest a chodníkov v okrese Vranov nad Topľou
• rekonštrukcia strelnice vo V. Ozorovciach pre Slovenskú armádu
• výstavby garáži pre mesto Prešov
• rekonštrukcia hydinárskej farmy pre HYDINU Košice v Čaklove
• výstavba lesných ciest a svažníc pre Vsl. lesy š.p. Košice
• výstavba administratívnej budovy pre VEZ š.p. závod vo Vranove n/T
• kanalizácia pre mesto Prešov (v subdodávke)
• kanalizácia a vodovod pre obec Holčikovce
• ČOV a kanalizácia pre obec Čaklov• čistenie melioračných kanálov a nádrží pre SVP š.p. závod PBH Trebišov
• dodávka lomového kameňa pre SVP š.p. závod PBH Trebišov
• stavebné práce pre Posádkovú správu budov Bardejov, Moldava nad Bodvou, Prešov, Poprad, Michalovce a Trebišov,
• údržba vonkajších priestorov pre PSB Moldava nad Bodvou
• Iné, menšie stavebné akcie spočívajúce v poskytnutí dopravy, stavebných prác, prác mechanizmov, zemných strojov, dodávok betónových zmesí, lomového kameňa, drveného kameniva a pod.
• Rekonštrukcia Strelnica – Zámutov 2012