SBK S.R.O. VRANOV N.T. - 10288757_1409185962688476_1404906266451374392_n

Prenájom žeriavov, prenájom strojov, stavebná činnosť, recyklácia stavebného odpadu, uskladnenie stavebného odpadu

Výstavba polyfunčej budovy BCB