SBK S.R.O. VRANOV N.T. - IMG_3286

Prenájom žeriavov, prenájom strojov, stavebná činnosť, recyklácia stavebného odpadu, uskladnenie stavebného odpadu

Vieme Vám odvážiť tovať do 60 ton