SBK S.R.O. VRANOV N.T. - Areal SBK sklady a plochy 2

Prenájom žeriavov, prenájom strojov, stavebná činnosť, recyklácia stavebného odpadu, uskladnenie stavebného odpadu