SBK S.R.O. VRANOV N.T. - KOMATSU_BR550JG

Prenájom žeriavov, prenájom strojov, stavebná činnosť, recyklácia stavebného odpadu, uskladnenie stavebného odpadu

Mobilný čeľusťový drvič