SBK S.R.O. VRANOV N.T. - Pracovná plošina 16 metrov

Prenájom žeriavov, prenájom strojov, stavebná činnosť, recyklácia stavebného odpadu, uskladnenie stavebného odpadu

Montážna plošina 16 metrov