SBK S.R.O. VRANOV N.T. - 11728839_1592149441058793_2025304874007122612_o

Prenájom žeriavov, prenájom strojov, stavebná činnosť, recyklácia stavebného odpadu, uskladnenie stavebného odpadu