Prenájom
strojov

Prenájom žeriavov,
nákladných vozidiel a strojov

Viac informácií

Stavebná
činnosť

Výstavba, cestná doprava
a údržba, produkcia kameniva

Viac informácií

Stavebný
odpad

Recyklácia a skladovanie
stavebného odpadu

Viac informácií

Prenájom žeriavov

Zdvíhacie, žeriavnické a transportné práce pri stavebných, montážnych, opravárenských a údržbárskych prácach. Ťažká a nadrozmerná preprava.

Stavebná činnosť

Ponúkame služby hlavne z oblasti stavebníctva a produkcie kameniva z kameňolomu, ale aj cestnej dopravy, čistiacich a upratovacích prác, zimnej a letnej údržby verejných priestranstiev.

Regulácia potoka Hlinné
Výstavba spevneních plôch
Zemné práce
Výstavba športových plôch
Viac o stavebnej činnosti

Sklad a recyklácia
stavebného odpadu

Zdvíhacie, žeriavnické a transportné práce pri stavebných, montážnych, opravárenských a údržbárskych prácach. Ťažká a nadrozmerná preprava.

Viac informácií