Stavebná činnosť

V stavebnej činnosti vykonávame výstavbu inžinierskych  sietí  voda, plyn, kanalizácia – dažďová, splašková, vykonávame výstavbu či rekonštrukcie pozemných a vodohospodárskych stavieb, ciest, spevnených plôch ako sú parkoviská, chodníky, športové plochy, ihriska atď. V rámci stavebných prác vykonávame výstavbu a rekonštrukciu rodinných domov.