O spoločnosti

Firma SBK, s.r.o. vznikla v roku 2000 pretransformovaním z firmy BOROŠ, ktorá bola zaregistrovaná vo Vranove nad Topľou vo februári 1991.

Naša spoločnosť vykonáva kompletné zemné práce pre veľké priemyselné parky, pozemné stavby, vodohospodárske, železničné  stavby ako aj inžiniersku či cestnú výstavbu.

Pred začatím prác ponúkame komplexné riešenie pre využitie terénu pri stavbe priemyselných logistických areálov. Zabezpečujeme prípravu územia, hrubé terénne úpravy, stavebné výkopy, hutnené násypy, veľkoobjemové presuny materiálov, terénne úpravy.

Pre dosiahnutie maximálnej presnosti pri zemných prácach stavebných strojov využíva naša spoločnosť laserovú nivelizáciu a laserovu navigáciu na strojoch.