Služby

Realizujeme

• úpravy vozoviek
• vykonávanie inžinierskych stavieb
• vykonávanie priemyselných stavieb
• vykonávanie bytových a občianskych stavieb
• sprostredkovanie obchodu a služieb
• prenájom motorových vozidiel
• úprava a čistenie melioračných kanálov a vodných tokov
• predaj, údržba a oprava motorových vozidiel
• činnosť v oblasti nehnuteľnosti
• prenájom stavebných strojov a zariadení
• vodné stavby (riečne, pobrežné, výstavba vodovodov a kanalizácií)
• vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre tieto stavby
• pestovanie viniča, výroba a predaj vín
• predaj lomového kameňa
• zimná a letná údržba verejných priestranstiev