Predaj štrkov, pieskov a recyklovaného stavebného materiálu

Predaj štrkov, betonárskych štrkov, pieskov, recyklovaný stavebný materiál

Štrky a štrkopiesky, betonársky a stavebný štrk, recyklovaný stavebný materiál

Predaj štrkov a pieskov – cenník

Betonárske štrky

Betonárske štrky | SBK S.R.O. VRANOV N.T.

Betonárske štrky | SBK S.R.O. VRANOV N.T.

Drvené kamenivo

Drvené kamenivo | SBK S.R.O. VRANOV N.T.

Drvené kamenivo | SBK S.R.O. VRANOV N.T.

Recyklovaný materiál

Recyklovaný materiál | SBK S.R.O. VRANOV N.T.

Recyklovaný materiál | SBK S.R.O. VRANOV N.T.

 

Aký materiál vznikne recykláciou?

  • Stavebný materiál cenovo porovnateľný s primárnou surovinou (lomový kameň, štrk a pod.).
  • Recyklované kamenivo vhodné na opätovné použitie namiesto primárnej suroviny, za predpokladu dodržania všetkých legislatívnych, technických a technologických predpisov a noriem.
  • Materiál s vlastnosťami porovnateľnými s primárnou surovinou, pričom niektoré parametre – napríklad miera zhutnenia má podstatne lepšiu.
  • Štandardne vyrábané frakcie (zrnitosti) recyklovaného kameniva 0-90 mm, 0-32mm

Na čo sa dá recyklát využiť?

  • Ako podkladová vrstva pod cesty, parkoviská a chodníky.
  • Ako zásypový materiál napr. medzi základové pásy stavieb, lebo sa dá výrazne lepšie zhutniť ako napr. lomový kameň.