Zemné práce

Naša spoločnosť vykonáva kompletné zemné práce pre veľké priemyselné parky, pozemné stavby, vodohospodárske, železničné  stavby ako aj inžiniersku či cestnú výstavbu.

 

Pred začatím prác ponúkame komplexné riešenie pre využitie terénu pri stavbe priemyselných logistických areálov. Zabezpečujeme prípravu územia, geodetické merania, hrubé terénne úpravy, stavebné výkopy, hutnené násypy, veľko objemové presuny materiálov, terénne úpravy.

Pre dosiahnutie maximálnej presnosti pri zemných prácach stavebných strojov využíva naša spoločnosť laserovú nivelizáciu na strojoch.