SBK S.R.O. VRANOV N.T. - KATO KA 800

Prenájom žeriavov, prenájom strojov, stavebná činnosť, recyklácia stavebného odpadu, uskladnenie stavebného odpadu

• max  nosnosť 80t