SBK S.R.O. VRANOV N.T. - wheel-loaders-wa-380-6-komatsu(1)

Prenájom žeriavov, prenájom strojov, stavebná činnosť, recyklácia stavebného odpadu, uskladnenie stavebného odpadu