SBK S.R.O. VRANOV N.T. - Rekonštrukcia SFZ Vranov nad Topľou

Prenájom žeriavov, prenájom strojov, stavebná činnosť, recyklácia stavebného odpadu, uskladnenie stavebného odpadu

Odvoz prebytočného materialu