SBK S.R.O. VRANOV N.T. - IMG_0977 JCB

Prenájom žeriavov, prenájom strojov, stavebná činnosť, recyklácia stavebného odpadu, uskladnenie stavebného odpadu