Rozšírenie spevnených plôch v spolupráci s BETPRES s.r.o.