Úprava terénu a založenie stavby Výrobná hala Leyard